Sut ydw i'n ail-gysylltu fy nghyfrif Fy Iechyd Ar-lein?

Os ydych chi wedi newid meddygfa, neu wedi datgysylltu eich cyfrif Fy Iechyd Ar-lein am ryw reswm arall, ac eisiau dechrau ei ddefnyddio eto, mae angen i chi ailgysylltu eich cyfrif.

Sylwer - Ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein gyda meddygfeydd sy'n defnyddio Vision fel eu system glinigol yn unig.

I ailgysylltu eich cyfrif:

 1. Yn gyntaf, bydd angen i chi gysylltu â'ch meddygfa i ofyn am lythyr cofrestru.
 2. Ar ôl i chi gael llythyr, mewngofnodwch i'ch cyfrif Fy Iechyd Ar-lein yn y ffordd arferol.
 3. Caiff neges 'Nid ydych chi wedi cysylltu â chyfrif meddygfa eto' yn ymddangos. Dewiswch Cysylltu Yma.

   

 4. Bydd y dudalen Cysylltu yn ymddangos. Rhowch Rhif Adnabod y Feddygfa o'r llythyr a dewiswch Cyflwyno.
 5. Rhowch Rif Adnabod y Cyfrif ac Allwedd Gysylltu (Awgrym - os ydych chi'n cyrchu'r wybodaeth o neges e-bost, gallwch gopio a phastio'r manylion hyn).

   

 6. Dewiswch Cysylltu.
 7. Caiff y neges ganlynol ei harddangos 'Rydych chi nawr wedi cysylltu'n llwyddiannus â chyfrif eich meddygfa' a gallwch ddefnyddio'r gwasanaethau a alluogir gan eich meddygfa.