Sut galla’ i weld crynodeb o’m cofnod claf?

Cofiwch, mae angen i’ch meddygfa alluogi’r cyfleuster hwn cyn y gallwch ei ddefnyddio.

  1. Mewngofnodwch i Fy Iechyd At-lein yn y ffordd arferol.
  2. Dewiswch Fy Nghrynodeb Meddygol 
  3. Mae’r data clinigol canlynol o’ch cofnod meddygol yn cael ei arddangos: 
    • Alergeddau – Alergeddau i gyffuriau a heb fod yn gyffuriau.
    • Hanes eich presgripsiynau - Eich meddyginiaeth aciwt ddiweddar, meddyginiaethau amlroddadwy a meddyginiaethau sydd wedi dod i derfyn.