Sut ydw i’n archebu presgripsiwn?

Cofiwch, mae angen i’ch meddygfa alluogi’r cyfleuster hwn cyn y gallwch ei ddefnyddio.

I wneud cais am bresgripsiwn amlroddadwy:

1. Mewngofnodwch i www.fyiechydarlein-inps2.cymru.nhs.uk yn y ffordd arferol.

2. Dewiswch Fy Mhresgripsiynau.

3. O dan Gwneud Cais am Bresgripsiynau Newydd, ticiwch y meddyginiaethau rydych chi eisiau eu harchebu.

 

4. Ychwanegwch neges testun rhad ac am ddim, os oes angen, yna cliciwch Gwneud cais.

5. Bydd y sgrin Cadarnhau eich Cais yn ymddangos.

6. Gwiriwch yr eitemau rydych chi wedi’u harchebu ac ychwanegwch neges, os oes angen, (uchafswm o 1,000 nod), ac os caiff ei alluogi gan eich meddygfa.  Sylwer – Efallai y bydd negeseuon sy’n cael eu hychwanegu at y cais yn cael eu gweld gan staff anghlinigol.

7. Cliciwch Cadarnhau i anfon eich cais i’ch meddygfa.

8. Ar ôl ei gyflwyno’n llwyddiannus, cliciwch Allgofnodi i adael Fy Iechyd Ar-lein.

Sylwer – Bydd eich presgripsiwn yn cael ei brosesu gan eich meddygfa a dylech ei gasglu yn y ffordd arferol.

Cysylltwch â’ch meddygfa os na allwch archebu’r presgripsiwn amlroddadwy sydd ei angen arnoch.