Pam mae fy nghyfrif wedi cael ei analluogi?

Mae dau reswm pam y byddai eich cyfrif Fy Iechyd Ar-lein yn ymddangos wedi’i analluogi, sef naill ai:

  • Rydych chi wedi methu mynychu gormod o apwyntiadau (nifer yr apwyntiadau a osodir gan eich meddygfa),

neu

  • Mae eich meddygfa wedi analluogi eich cyfrif Fy Iechyd Ar-lein.

Os yw’ch cyfrif Fy Iechyd Ar-lein wedi cael ei analluogi, cysylltwch â’ch meddygfa i gywiro hyn.