Pwy yw Cymorth ar gyfer y Wefan?

Pan fyddwch yn clicio ar ddolen Cysylltu â Gwasanaeth Cymorth y Wefan, byddwch yn cysylltu â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS).