Beth sy’n newydd yn Fy Iechyd Ar-lein?

Mae'r canlynol yn rhestru'r gwelliannau a wnaed i Fy Iechyd Ar-lein, a phryd y cawsant eu rhyddhau:

Medi 2017

Mae'r wefan mae eich meddygfa yn ei defnyddio ar gyfer gwasanaethau cleifion ar-lein yn diweddaru. Pan fydd eich meddygfa yn newid i’r gwasanaeth newydd, byddwch yn cael eich annog i ddiweddaru eich cyfrif Fy Iechyd Ar-lein i’r gwasanaeth newydd. Gweler Sut ydw i’n mudo i wefan ddiweddaredig Fy Iechyd Ar-lein? I gael manylion.

Mae’r wefan ddiweddaredig yn addo bod yn fwy dibynadwy gyda chwmpas ychwanegol ar gyfer mwy o wasanaethau ar-lein yn y dyfodol agos.