Beth yw Fy Iechyd Ar-lein?

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn wasanaeth diogel ar y rhyngrwyd sy’n eich galluogi i:

  • Rheoli Apwyntiadau – Gallwch drefnu, canslo a gweld apwyntiadau presennol ar-lein.
  • Rheoli Presgripsiynau Amlroddadwy - Gallwch weld ac archebu presgripsiynau amlroddadwy ar-lein.
  • Gweld a Diweddaru Data Demograffig – Gallwch weld a diweddaru mathau penodol o ddata demograffig sydd gan eich meddygfa.