Rwyf wedi anghofio fy enw defnyddiwr – Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi wedi anghofio eich enw defnyddiwr:

1. O Fy Iechyd Ar-lein - Mewngofnodi, cliciwch Wedi anghofio enw defnyddiwr.

2. Bydd y sgrin Adfer Cyfrif yn ymddangos a byddwch yn cael eich annog i roi eich cyfeiriad e-bost.

3. Rhowch y cyfeiriad e-bost a roddoch i’ch meddygfa a chliciwch Adfer enw defnyddiwr.

Sylwer – Os bydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei ddefnyddio ar gyfer mwy nag un claf, e.e. eich plant neu rywun rydych yn gofalu amdano, byddwch nawr yn cael eich annog i roi eich Enw cyntaf, Cyfenw a’ch Dyddiad geni, yna cliciwch Adfer enw defnyddiwr.

Bydd neges e-bost yn cael ei hanfon i’ch cyfeiriad e-bost a fydd yn cynnwys eich enw defnyddiwr.