Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair – Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair:

1. O Fy Iechyd Ar-lein – Mewngofnodi, cliciwch Wedi anghofio cyfrinair.

2. Rhowch eich Enw defnyddiwr a chliciwch Ailosod cyfrinair.

3. Bydd neges e-bost yn cael ei hanfon i’ch cyfeiriad e-bost â dolen i’ch galluogi i ailosod eich cyfrinair.

Pwysig – Mae’r ddolen i ailosod cyfrinair yn dod i ben ymhen 24 awr.  

4. Cliciwch ar y ddolen Ailosod cyfrinair yn y neges e-bost a bydd y dudalen Adfer Cyfrif yn ymddangos. Rhowch y canlynol i ailosod eich cyfrinair:

  • Cyfrinair newydd - Rhowch gyfrinair newydd, rhaid iddo gynnwys o leiaf un llythyren fach, un briflythyren ac un rhif (O leiaf 8 nod o hyd).
  • Cadarnhau’ch cyfrinair – Teipiwch y cyfrinair newydd eto i’w gadarnhau.     

5. Cliciwch Ailosod cyfrinair. Bydd eich cyfrinair wedi cael ei newid a gallwch ei ddefnyddio i fewngofnodi i Fy Iechyd Ar-lein.