Sut ydw i’n newid fy nghyfrinair?

Gallwch newid eich cyfrinair ar ôl i chi fewngofnodi i Fy Iechyd Ar-lein:

1. Mewngofnodwch i Fy Iechyd Ar-lein yn y ffordd arferol. Dewiswch Fy Nghyfrif.

2. Dewiswch Newid Cyfrinair.

3. Bydd y sgrin Newid Cyfrinair yn ymddangos:

4. Rhowch eich cyfrinair blaenorol yn Hen Gyfrinair.

5. Rhowch eich cyfrinair newydd yn Cyfrinair Newydd.

6. Nawr, rhowch y cyfrinair newydd yn Cadarnhau Cyfrinair.

7. Cliciwch Diweddaru i gadw eich newidiadau

8. Bydd neges gadarnhau’n ymddangos

Cofiwch – Rhaid i’ch cyfrinair newydd fodloni’r meini prawf a ddangosir ar y sgrin.