Sut ydw i’n cofrestru ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein?

Fy Iechyd Ar-lein yw enw’r gwasanaeth ar-lein y mae eich meddygfa’n ei ddefnyddio. Mae’n caniatáu i chi drefnu apwyntiadau, gwneud cais am bresgripsiynau a diweddaru agweddau ar eich data demograffig sydd gan eich meddygfa.

Cyn y gallwch ddefnyddio’r holl wasanaethau ar-lein a gynigir gan eich meddygfa, rhaid i chi:

 • Casglu eich llythyr cofrestru - Gwnewch gais a chasglu llythyr cofrestru oddi wrth eich meddygfa.
 • Cofrestru ar-lein – Gallwch greu eich proffil defnyddiwr ar wefan Fy Iechyd Ar-lein er mwyn i chi allu mewngofnodi.

Pwysig - Gwnewch yn siŵr fod gennych eich llythyr cofrestru gwasanaethau ar-lein oddi wrth eich meddygfa, cyn dechrau’r broses hon.

I barhau i gofrestru fel defnyddiwr Fy Iechyd Ar-lein newydd a defnyddio’r wefan:

1. O borwr eich rhyngrwyd, ewch i www.fyiechydarlein-inps2.cymru.nhs.uk.

2. O sgrin Croeso Fy Iechyd Ar-lein, cliciwch Cofrestru.

3.  Rhowch y Rhif Adnabod Practis sydd ar eich llythyr cofrestru.

4.  Rhowch Rhif Adnabod y Cyfrif a’r Allwedd Gyswllt o adran Cofrestriad Cenedlaethol y llythyr cofrestru yn y mannau a amlygir.

5. Llenwch yr adran Manylion personol fel a ganlyn:

 • Enw defnyddiwr – Bydd angen i chi greu enw defnyddiwr unigryw (o leiaf 3 nod) – Dyma’r enw y byddwch yn ei ddefnyddio i fewngofnodi i Fy Iechyd Ar-lein.
 • Sylwer – Yr unig symbolau a ganiateir yma yw dotiau a llinellau, felly ni chewch ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost ar hyn o bryd.
 • Cyfrinair – Teipiwch gyfrinair newydd. Rhaid iddo gynnwys o leiaf 8 nod, ac o leiaf un nod o dri o’r pedwar math canlynol o nodau:
  • Priflythyren
  • Llythyren fach
  • Rhif
  • Symbol.
 • Cadarnhau'ch cyfrinair – Teipiwch eich cyfrinair newydd eto i’w gadarnhau.

 6.  Cwblhewch y sgrin Manylion Manylion gyda’r manylion canlynol:

 • Enw cyntaf
 • Cyfenw
 • E-bost – Rhowch eich cyfeiriad e-bost (y cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gofnodi yn eich meddygfa).
 • Cadarnhau’ch cyfeiriad e-bost - Teipiwch eich cyfeiriad e-bost eto i’w gadarnhau.

Pwysig - Pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein, rydym yn argymell yn gryf na ddylech ddefnyddio cyfeiriad e-bost a rennir, gan fod negeseuon e-bost yn cadarnhau apwyntiadau a phresgripsiynau a archebir yn cael eu hanfon at y cyfeiriad e-bost a roddir. Ar ôl cofrestru, ni fyddwch yn gallu newid eich enw defnyddiwr.

 • Dyddiad geni

7.  Darllenwch y Telerau ac Amodau a’r Polisi Preifatrwydd, a thiciwch y blwch i gadarnhau eich bod chi’n derbyn yr amodau hyn.

8.  Cliciwch Cofrestru i greu eich cyfrif Fy Iechyd Ar-lein.

Sylwer – Gallwch ddewis Ailosod i glirio unrhyw fanylion a ychwanegwyd, a dechrau eto, os oes angen.

9.  Mae’r neges cadarnhau cyfeiriad e-bost yn ymddangos.

10.  Bydd angen i chi gau’r sgrin Fy Iechyd Ar-lein a mewngofnodi i’r cyfrif e-bost ar gyfer y cyfeiriad e-bost rydych wedi’i roi.

11.  Dewch o hyd i neges cadarnhau cyfeiriad e-bost Fy Iechyd Ar-lein a chliciwch ar y ddolen.

Rydych chi wedi cofrestru gyda Fy Iechyd Ar-lein nawr. Gallwch fewngofnodi a defnyddio’r holl wasanaethau ar-lein y mae eich meddygfa wedi’u galluogi.