Sut ydw i’n mudo i wefan diweddaredig Fy Iechyd Ar-lein?

  Pwysig Mae hwn ar gyfer defnyddwyr www.fyiechydarlein-inps.nhs.uk yn unig. Os ydych yn ddefnyddiwr newydd neu eisoes wedi bod trwy’r broses fudo, rhaid i chi fewngofnodi I

  www.fyiechydarlein-inps2.cymru.nhs.uk

  I fudo i wefan ddiweddaredig Fy Iechyd Ar-lein:

  1. Pan fyddwch yn mewngofnodi i www.fyiechydarlein-inps.cymru.nhs.uk, gofynnir i chi roi Rhif Adnabod Practis, neu cliciwch Chwilio i ddod o hyd iddo, yna cliciwch Cyflwyno.

  2. Arddangosir y sgrin Mewngofnodi neu Gofrestru, mewnbynnwch eich enw defnyddiwr a chyfrinair presennol a chliciwch Nesaf.

  3. Pan fydd eich meddygfa yn barod, bydd neges newydd Fy Iechyd Ar-lein yn ymddangos:  

   

  4. Mewnbynnwch eich enw defnyddiwr a chyfrinair presennol a chliciwch Nesaf .

  5. Os nad yw’ch enw defnyddiwr a/neu gyfrinair yn cyd-fynd â’r gofynion newydd, bydd y sgrin Manylion Cyfrif yn ymddangos, a bydd angen ei llenwi:     

  Enw defnyddiwr – gallwch ailddefnyddio eich enw defnyddiwr blaenorol, (os yw’n bodloni’r meini prawf a ddangosir ar y sgrin), ond os bydd eisoes yn cael ei ddefnyddio gan rywun arall, bydd rhaid i chi greu un newydd, sy’n unigryw i chi e.e. johnsmith1.      

  Cyfrinair - Rhowch gyfrinair newydd. Rhaid iddo gynnwys o leiaf 8 nod, ac o leiaf un nod o 3 o’r 4 math canlynol o nodau: priflythyren, llythyren fach, rhif neu symbol.      

  Cadarnhau'ch cyfrinair – Teipiwch eich cyfrinair newydd eto i’w gadarnhau.      

  6. Darllenwch y Telerau ac Amodau, a’r Polisi Preifatrwydd, a thicio i gytuno.

  7. Cliciwch Cadarnhau i greu eich cyfrif.

  Syniadau ac Awgrymiadau - Nodwch y dudalen hon i’w gwneud hi’n hawdd dod i hyd i’r wefan gywir y tro nesaf.

  Cofiwch – Y tro nesaf y bydd angen i chi ddefnyddio gwasanaethau ar-lein meddyg teulu, defnyddiwch www.fyiechydarlein-inps2.cymru.nhs.uk gyda’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair newydd rydych newydd eu pennu.

  Os byddwch wedi rhoi cynnig ar yr uchod ac yn cael problemau technegol o hyd, defnyddiwch y ddolen Cysylltu â Gwasanaeth Cymorth y Wefan ar waelod y sgrin.