Sut ydw i’n newid fy nghyfeiriad e-bost?

I newid y cyfeiriad e-bost a ddefnyddir ar gyfer negeseuon cadarnhau a negeseuon atgoffa:

1. Mewngofnodwch i Fy Iechyd Ar-lein gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr presennol, a dewiswch Fy Nghyfrif.

2. Mae E-bost yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost presennol. Dewiswch Newid Cyfeiriad E-bost.

3. Bydd y sgrin Newid Cyfeiriad E-bost yn ymddangos:

4. Cwblhewch, fel y bo’n briodol, gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost newydd a’ch cyfrinair Fy Iechyd Ar-lein arferol.

5. Cliciwch Diweddaru.

6. Cewch eich annog fel a ganlyn: "Cadarnhewch eich cyfeiriad e-bost trwy glicio ar y ddolen yr ydym wedi’i hanfon mewn neges e-bost atoch".

7. Gwiriwch eich cyfrif e-bost a chliciwch ar y ddolen yn y neges e-bost er mwyn dilysu'r newid i'r cyfeiriad e-bost

8. Bydd sgrin Cadarnhau Cyfeiriad E-bost Fy Iechyd Ar-lein yn ymddangos i gadarnhau.

9. I sicrhau eich bod chi’n derbyn yr holl negeseuon cadarnhau perthnasol, cliciwch ar y ddolen i ddiweddaru’r manylion yn eich meddygfa.