Cofrestriad Sylfaenol ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein

Mae bellach yn bosibl cofrestru i ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein heb fynd i’ch meddygfa.
Sylwer – Mae cofrestriad sylfaenol yn caniatáu i chi drefnu apwyntiadau’n unig. Mae’r cyfleuster hwn ond ar gael os caiff ei alluogi gan eich meddygfa.
Defnyddiwch yr opsiwn cofrestriad sylfaenol trwy Fy Iechyd Ar-lein a threfnu apwyntiad.
Yna, ewch i’ch meddygfa ar y diwrnod a’r amser cywir, gyda dau brawf hunaniaeth.  
Mae’r canlynol yn dderbyniol, ond mae’n rhaid i o leiaf un ohonynt gynnwys llun:

  • Pasbort
  • Trwydded Yrru
  • Tystysgrif Geni
  • Cyfriflen Banc
  • Bil Gwasanaethau

I gofrestru ar gyfer apwyntiadau’n unig

1. Ar www.fyiechydarlein-inps2.cymru.nhs.uk, dewiswch eich iaith a chliciwch ar Cofrestru.

2. Bydd y sgrin Cofrestru yn ymddangos.

                         

3.Cwblhewch fel a ganlyn:

  • Ydych chi wedi derbyn llythyr cofrestru gan eich meddygfa?
    • Dewiswch Na os ydych yn bwriadu defnyddio’r opsiwn cofrestriad cyflym a chofrestru’n llawn yn ddiweddarach.
  • Cod post – Rhowch eich cod post a chliciwch Cyflwyno.

4. Bydd y sgrin Dod i hyd i’m Meddygfa yn ymddangos. Bydd y map yn dangos y meddygfeydd sydd yng nghyffiniau eich cod post a rhestr gyfatebol yn ymddangos ar yr ochr dde.

5. Cliciwch ar eich meddygfa, naill ai ar y map neu ar y rhestr, a chliciwch ar Cadarnhau.

6. Bydd y sgrin Creu eich Cyfrif yn ymddangos. Cwblhewch yn unol â'r cyfarwyddiadau ar y sgrin.

7. Cliciwch ar y dolenni isod i adolygu’r Telerau ac Amodau a’r Polisi Preifatrwydd, a rhowch dic i gytuno â nhw.

8. Cliciwch Cofrestru.

9. Bydd y sgrin Croeso yn ymddangos nawr, a gallwch drefnu apwyntiadau yn eich meddygfa, ar-lein.

                              

Gweler Sut i drefnu apwyntiadau i gael help a chyngor ar drefnu apwyntiad ar-lein.

Cofiwch – Gallwch uwchraddio’r cofrestriad hwn i gyfrif gwasanaethau ar-lein llawn trwy gysylltu â’ch meddygfa.