Sut ydw i’n gadael adborth?

Gallwch adael adborth ar eich gwasanaethau Fy Iechyd Ar-lein trwy ddewis Rhoi Adborth

a dewis rhwng un (gwael) a phump (ardderchog) seren, yna rhowch sylwadau, fel y bo’r angen, a chlicio Anfon: